Disclaimer

Ondanks de voortdurende zorg en aandacht die wij aan de site van AFPRO Filtertechniek BV (verder genoemd: “de site”) besteden, is het mogelijk dat de informatie, producten en diensten (verder genoemd: “de informatie”) op de site onvolledig c.q. onjuist is.

De informatie op de site wordt periodiek aangevuld en eventuele wijzigingen kunnen te allen tijde met onmiddellijke ingang en zonder enige kennisgeving worden doorgevoerd.

Een bezoeker van de site mag geen auteursrechtelijke beschermde werken of andere in de site opgeslagen informatie openbaar maken of op enige wijze verveelvoudigen zonder toestemming van AFPRO Filtertechniek BV. Hieronder wordt tevens verstaan het verveelvoudigen van informatie en of delen daarvan door de publicatie op een electronisch (computer-)netwerk.

Wij staan er niet voor in dat de informatie op de site geschikt is voor het doel waarvoor de informatie wordt geraadpleegd. Alle informatie wordt aangeboden in een staat waarin deze zich feitelijk bevind en zonder enige (impliciete) garantie of waarborg ten aanzien van haar deugdelijkheid en of haar geschiktheid voor een bepaald doel of anderszins.

AFPRO Filtertechniek BV sluit alle aansprakelijkheid uit voor enigerlei schade, direct of indirect, van welke aard dan ook, die voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met het gebruik van de site en of de informatie, of met de tijdelijke onmogelijkheid om de site en of de informatie te kunnen raadplegen. Daarnaast is AFPRO Filtertechniek BV niet aansprakelijk voor schade, directe of indirect die het gevolg is van het gebruik van informatie die door middel van de site verkregen is.

Onze locaties

We zijn altijd dichtbij om u te helpen

Address
Afpro Filters Poland Sp. z o.o.
Warszawa Wisniowy Business Park E
ul. Ilżecka 26
02-135 Warszawa
Polska
Phone
+48 52 584 89 99
Fax
+31 (0)72 561 51 94
Email
sprzedaz@afprofilters.com
Route
Google maps >
Address
AFPRO Filters Sarl
Geneva City Les Acacias
Avenue Industrielle 4 - 6
Carouge Genève
CH-1227
Switzerland
Phone
T: +41 (0)22 560 61 71
Address
AFPRO Filters S.A.S.
Rez-de-chaussée, 3 place Giovanni da Verrazzano 69009, Lyon
Phone
+33 (0)3 209 07 889
Fax
+33 (0)3 209 07 828
Email
ventes@afprofilters.com
Route
Google maps >
Address
Kleenduct WA Pty Ltd.
17 McDonald Crescent Bassendean WA 6054 1
Phone
+61 8 9370 3909
Fax
+61 8 9370 3907
Email
office@kleenductwa.com.au
Route
Google maps >
Address
AFPRO Filters GmbH
Siemensstraße 42
D-59199 Bönen
Phone
+49 (0)2383 919 131
Fax
+49 (0)69 905 596 2-20
Email
verkauf@afprofilters.com
Route
Google maps >
Address
AFPRO Filters SAS IDF
41 rue Camille Desmoulins
F-92130 Issy Les Moulineaux
Phone
+33 971 16 12 50
Fax
+33 971 16 12 60
Email
ventes@afprofilters.com
Route
Google maps >
Address
AFPRO Filters Australia Pty Ltd.
Unit 3, 11-19 West Circuit
Sunshine West
3020 MELBOURNE
Phone
+61 (0)3 9312 4058
Fax
+61 (0)3 931 152 26
Email
sales@afprofilters.com.au
Route
Google maps >
Address
AFPRO Filters EAF
East of University Road
253034 DEZHOU CITY
Phone
+86 (0)5 345 011 995
Fax
+31 (0)72-562 38 92
Email
sales@afprofilters.com
Route
Google maps >
Address
AFPRO Filters Oy
Tuotekatu 8
15700 LAHTI
Phone
+358 (0)3 717 0005
Fax
+31 (0)72 561 51 94
Email
myynti@afprofilters.com
Route
Google maps >
Address
AFPRO Filters Sp. z o.o.
ul. Przemysłowa 10
89-500 TUCHOLA
Phone
+48 52 334 05 06
Fax
+31 (0)72 561 51 94
Email
sprzedaz@afprofilters.com
Route
Google maps >
Address
AFPRO Filters SAS
Aéroport De Lille
Immeuble Stratos, 2ème étage
F-59810 LESQUIN
Phone
+33 (0)3 209 07 889
Fax
+33 (0)3 209 07 828
Email
ventes@afprofilters.com
Route
Google maps >
Address
AFPRO Filters B.V.B.A.
Schaliënhoevedreef 20A
B-2800 MECHELEN
Phone
+32 (0)15 450 650
Fax
+32 (0)15 431 229
Email
verkoopBE@afprofilters.com
Route
Google maps >
Address
AFPRO Filtertechniek B.V.
Berenkoog 67
Postbus 482
1822 BN ALKMAAR
Phone
Algemeen: +31 (0)72 567 55 00
Klantenservice: +31 (0)72 567 55 05
Fax
+31 (0)72 5623 892
Email
verkoop@afprofilters.com
Route
Google maps >