Filterclassificering

Hoe kan men als eindgebruiker zien of een filter voldoet voor de beoogde luchtkwaliteit? Luchtfilters worden in Europa geclassificeerd volgens twee normen: EN779:2012 voor grof- en fijnfilters en EN1822:2009 voor HEPA- en ULPA-filters. Filters die volgens de normen worden getest voldoen uiteraard aan strenge eisen. Tijdens de tests worden de filters blootgesteld aan situaties die precies laten zien hoe ze in de praktijk zullen gaan functioneren. Voor u als klant is het goed te weten dat álle producten van AFPRO Filters geleverd worden conform de Europese classificaties. De filters worden zowel in ons eigen laboratorium als in onafhankelijke laboratoria getest. Bovendien voldoet AFPRO Filters aan de strenge eisen van het Eurovent certificeringprogramma. Dat garandeert dat de daadwerkelijke filterprestaties conform de gepresenteerde specificaties zijn.

EN779:2012 en EN1822:2009

De EN779:2012-standaard wordt gebruikt om grof- en fijnfilters te classificeren. Het uitgangspunt daarbij is het gemiddeld rendement van de filters. EN779:2012 deelt groffilters in van G1 tot G4 en fijnfilters worden gerangschikt van F5 tot F9.

De EN1822:2009-standaard classificeert de HEPA- en de ULPA-filters.

Hierbij is de MPPS-efficiëntie leidend. In de tabel vindt u gedetailleerdere informatie over de Europese filterclassificaties. Afpro Filters voorziet alle HEPA- en ULPA-filters van een testcertificaat. Zo weet u zeker dat u een kwalitatief goed filter geleverd krijgt. Na installatie van de filters adviseren we altijd de filters nogmaals te valideren om zeker te zijn dat de filters niet tijdens transport of installatie beschadigd zijn.

Filterclassificaties

MPPS

MPPS staat voor most penetrating particle size. Daarmee wordt de afmeting aangeduid van het deeltje dat het moeilijkst te vangen is. Doorgaans ligt de grootte van dit deeltje tussen de 0,1 en 0,2 micrometer (μm). Om een filter te kunnen testen zal allereerst de MPPS bepaald moeten worden. Daarna worden, afhankelijk van filterklasse, de overall efficiency en de local efficiency bepaald.

Filterclassificaties_2

Contact